Faik Konica
Jeta dhe Vepra
Faik Konica
Dëftime për artikuj në projektin "Wiki Libra"
Pjesë nga:

/Lutja e shkrimtarit
VEPRA 1, RILINDJA, Prishtinë, 1995
VEPRA 2, RILINDJA, Prishtinë, 1995

Për Faikun, ... :
Dëftime për projekte jashtë projektit "Wiki Libra"

provo nëse ekzistojnë:
http://www.faikkonica.org .edu .al .com

NË ENCIKLOPEDI
Vitviteja#

#1875 #1884 #1889 #1895 #1896 #1909 #data #të dhëna #burime

... Hipi Zhdrip select ...

1875 NË ENCIKLOPEDI

 • Në Konicë në prill[1][2] u lind Faiku, fëmijë i Shahin Beut të Konicës dhe një zonje nga familja e bejlerve të Delvinës[3].

1880 NË ENCIKLOPEDI

 • Më 1980 e dërguan në Francë për shkollim të mëtejshëm.[4]

1884 NË ENCIKLOPEDI

 • Si nëntë vjeçar shkonë së bashku me motrën, burri i së cilës ishte oficier, në Shkodër.[3]
 • Në Shkodër, në një shkollë të Jesuitëve, vazhdonë mësimet për një vit.[3]

1889 NË ENCIKLOPEDI

 • Shkoi në Francë, ku bëri mësimet klasike në Lyces de Carcassonne dhe në College de Lisieux. Punoi me aq suksesë që ja arriti të kryej çdo dy vite shkollore brenda një viti. Në Lyce de carcassnne-së ish i pari për leteraturën frënge, për latinishten dhe për greqishten e vjetër.[3]

1895 NË ENCIKLOPEDI

 • Jep egzamet në Fakutetet e Letrave pranë Unversitetit të Dijonit.[3]
 • Fitonë gradën "Bachelor i Letrave e i Filozofisë" në Universitetin e Dijonit (lexo:Dizhoit).[3]
 • Si reaksion i mos përmendjes së kombit shqiptarë në listën e kombeve të Perandosisë Osmane, listë që ishte paraqitur në gazetën e Parisit "La libre Parole" në një artikull për Murat Be Çerqezin, vendosi që të nxirte një gazetë dy gjuhësore (shqip-frëngjisht).[3]

1896 NË ENCIKLOPEDI

 • Fillon të përqëndrohet dhe thellohet në studimet që bënte në klasë të filologjisë romane në College de France.[3]
 • Për shkakë të informatave që kishte për çmimin e lirë të nxierrjes së gazetës që mendonte, në fund të vitit udhëntonë për në Bruksel.[3]
 • Në Bruksel nxierr numrin e parë të revistës dygjuhësore "Albania", revistë e cila pushoi e shkuarjen e tij në Amerikë më 1909. Numri i parë i revistës, si qëllim i nxierrjes së "Albania"-së, nën-vizonte studimet e problemeve sociale.[3]
 • Revista "Albania" botohej nën një emër artistike të Faikut, për shkak të mbrojtjes së familjes që kishte lënë në Konicë.[3]

1909 NË ENCIKLOPEDI

 • Shkoi në Amerikë (ShBA).[3]

1912 NË ENCIKLOPEDI

 • Shkollimin e F. Konica do ta plotësonte edhe në Uniersitetin e Harvardit dhe më 1912 në Kembrixh-Masaçuestes u bë magjistër i artit dhe i letërsisë.[5]

1924 NË ENCIKLOPEDI

 • F.K boton në faqet e revistës "Dielli" një novelë satirike me titull "Doktor Gjëlpëra zbulon rrënjët e dramës së Mamurasit".[5]
 • 1995 Ndërmarrja Botuese Rilindja, boton VEPRA 1 Faik Konica dhe VEPRA 2 Faik Konica. Pregatitur për shtyp nga Fahredin Gunga. Redaktor përgjegjës Nazmi Rrahmani. Redaksia në përbërje Nazmi Rrahmani, Dr. Sabri Hamiti, Avni Sahiu, Abdullah Zeneli, Fahredin Gunga. Redakor teknik dhe realizimi kompjuterik Enver Sylejmani. Korrektor Nazmi Rrahmani. Tirazhet 2x 1,000 copë. Shtypur në Shtypshkronjën "Graçanica" - Prishtinë. Librat janë të botuar me ndihmën financiare të gazetës "Bujku".

të dhëna

redakto

Sipas: [3]

 1. në prill 1875 sipas librit "Faik Konica, VEPRA 1 - Ndërmarja Botuese RILINDJA, Prishtinë 1995. - Ndërsa në Wiki 15 mars 1876
 2. "Faik Konica lindi më 15 mars 1876 në Konicë, që në atë kohë ishte pjesë e Turqisë Evropiane, kurse qysh nga 1912 e këtej ka mbetur më Greqi" - sipas GJUHA SHQIPE PËR TË HUAJ DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT fq.275 Autor: Gj. Shkurtaj dhe E. Hysa. Sh.B. TOENA, Tiranë 2001. ISBN 99927-1-454-9
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 Faik Konica, VEPRA 1 - Ndërmarja Botuese RILINDJA, Prishtinë 1995
 4. Duket të jetë gabim në GJUHA SHQIPE PËR TË HUAJ DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT fq.275 Autor: Gj. Shkurtaj dhe E. Hysa. Sh.B. TOENA, Tiranë 2001. ISBN 99927-1-454-9
 5. 5,0 5,1 GJUHA SHQIPE PËR TË HUAJ DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT fq.275 Autor: Gj. Shkurtaj dhe E. Hysa. Sh.B. TOENA, Tiranë 2001. ISBN 99927-1-454-9

burime

redakto
1440 - 1940
Koherentja 1940 - 2000 Vitviteja
M. Barleti Gj. Buzuku P. Budi L. Matrënga F. Bardhi P. Bogdani N. Frakulla J. Variboba M. Çami N. Veqilharxhi
J. De Rada J. Vreto P. Vasa G.Dara i Riu K. Kristoforidhi Z. Serembe N. Frashëri S. Frashëri ÇAJUPI N. Mjeda
At Fishta ASDRENI Sh. Gjeçovi F. Konica NOLI A. Asllani L. Poradeci E. Koliqi M. Kuteli MIGJENI
P. Marko D. Vetmo Dh. Shuteriqi E. Mekuli V. Ujko Ll. Perrone J. Xoxa M. Camaj M. Isaku F. Arapi
B. Dedaj K. Kandreva N. Jorganqi D. Agolli O. Grillo Dh. Qiriazi A. Shehu Dh. Xhuvani S. Drini B. Xhaferri
I. Kadare T. Laço R. Qosja V. Koreshi A. Pashku A. Shkreli A. Mamaqi Kro550 Kro560 Kro570