Nxierr nga :

Biblioteka RILINDJA
Redaktor
NAZMI RRAHMANI


Faik Konica: VEPRA 1

KRIJIME LETRARE
(Poezi dhe prozë)
MBI LETËRSINË
(Kritikë letrare dhe ese)
PUBLICISTIKË
(Shkrime të ndryshme)
PËRKTHIME
(Autorë botërorë dhe
Në hijen e hurmave)

Ndërmarrja Botuese
RILINDJA
Prishtinë
1995Përgatiti
për shtyp

FAHREDIN GUNGARedaksia

Nazmi Rrahman
Dr. Sabi Hamiti
Avni Spahiu
Abdullah Zeneli
Fahredin Gunga


PËRMBAJTJA
Fjala e Botuesit ... ... ... 7
Autobiografia e Faik Konicës ... ... ... 15
Testamenti i Faik KOnicës ... ... ... 21
KRIJIMET LETRARE
Poezi dhe prozë poetike
Flamuri ... ... ... 25
Vajtim për robëri të shqipëtarëvet ... ... ... 28
Kushtrimi ose la marsellaise e shqipëtarëve ... ... ... 30
Anadollaku në mësallë ... ... ... 34
Helena e Trojës ... ... ... 36
Një diplomati ... ... ... 37
Malli i atdheut ... ... ... 38
Bora ... ... ... 40
Anës liqnit ... ... ... 41
Në liqen ... ... ... 42
Dita e verës ... ... ... 43
PROZË
Tregime të shkuta
Mrika ... ... ... 47
Në dritë të hënës ... ... ... 49
I urti i Malit ... ... ... 52
PROZA TË GJATA
Katër përralla nga Zullulandi ... ... ... 57
Dr. Gjilpëra zbulon rrënjët e dramës së Mamurrasit ... ... ... 79
MBI LETËRSINË
Kritikë letrare dhe ese
Letërsia shqiptare ... ... ... 159
Shënim mbi metafizikën e bektashinjve ... ... ... 163
Ca këshilla mbi artin e shkrimit ... ... ... 168
Baba-Tomori ... ... ... 171
"Reze Djelli" ... ... ... 182
Kohëtore e letrave shqipe ... ... ... 186
Informime letrare ... ... ... 192
Parathënie ... ... ... 195
Prometeu i lidhur ... ... ... 197
"The sweet power of music" ... ... ... 201
Dialektet e Shqipërisë dhe nevoja e shkrirjes së tyre ... ... ... 207
Përparimi i shqipes ... ... ... 210
Për themelim të një gjuhë letrare ... ... ... 212
Lutja e shkrimtarit ... ... ... 215
Flamuri ... ... ... 216
PORTRETE
Abdyl Frashëri ... ... ... 219 >
Naim H. Frashëri ... ... ... 221 >
Ali Pasha i Tepelenës ... ... ... 223 >
Girolamo de Rada ... ... ... 225 >
Bajram Curri ... ... ... 227 >
Ca kujtime mbi at Gjeçovin ... ... ... 229 >
Fan Noli ... ... ... 232
Një patrik shqiptar në shekull XV ... ... ... 234
PUBLICISTIKË
Ai që është gati të vdesë për Shqipërinë ... ... ... 239
Ai që është i qytetruar ... ... ... 241
Shqiptarë pas kohës ... ... ... 242
Rikard Vagneri dhe Nastradin Hoxha ... ... ... 243
Gatitjet e Skënderbeut kundër turqvet ... ... ... 246
Martesa e Skënderbeut ... ... ... 249
Shqipëria ... ... ... 251
Çipi i palaçove ... ... ... 255
Mësime mbi shqipen e re ... ... ... 258
Të veshurat shqiptare ... ... ... 262
Kostumi shqiptar ... ... ... 265
Dy mjeshtëri shqiptare ... ... ... 270
PËRKTHIME
KALIDASA
Sakuntala ... ... ... 275
PJER DE RONSAR
Një vjershë e Ronsoard-it përmbi shqiptarët ... ... ... 278
LA BRYER
Njeriu ... ... ... 279
Begatia ... ... ... 280
Miqësia dhe dashuria ... ... ... 282
FRANCIS BEKON
Mendime të zgjedhura ... ... ... 284
H. NEUMAN
* * * ... ... ... 285
U. SHEKSPIR
Harrim ... ... ... 286
P.B. SHELI
Vajtim ... ... ... 287
F. SHILER
Prendverës ... ... ... 288
H. HAINE
Mbreti Harold Harfagar ... ... ... 289
Dhembje ... ... ... 290
E bija e mbretit dhe trëndafijt ... ... ... 291
NË HIJEN E HURMAVE
Disa fjalë për lëqitësin ... ... ... 295
Parathënie ... ... ... 296
Hyrje ... ... ... 299
Pralla e tregëtarit dhe e xhindit ... ... ... 310 >
Pralla e të parit sheh dhe e gazelës ... ... ... 313 >
Pralla e shehut të dytë edhe e të dy langonjëve ... ... ... 317 >
Pralla e shehut të tretë dhe e mushkës ... ... ... 321 >
Pralla e peshkatarit ... ... ... 322
Historia e Mbretit Junan dhe e t´urtit Duban ... ... ... 327
Historia e mbretit dhe e papagallit ... ... ... 331
Historia e Vezirit me nakar dhe e Princit dhe e Gulesë ... ... ... 333
Vazhdon historia e mbretit Junan dhe e t´urtit Duban ... ... ... 335
Vazhdimi i historisë së peshkatari ... ... ... 339
Historia e mbretit të ri të nisive të zeza ... ... ... 347
Pasthënie ... ... ... 356

Faik Konica
VEPRA (1)

Redaktor teknik
dhe realizimi kompjuterik

Enever Sylejmani


Korrektor

Nazmi Rrahmani


Tirazhi 1.000 copë


U shtyp në Shtyshkronjën "Graçanica" - Prishtinë


Ky libër botohet me ndihmën financiare të gazetës "Bujku"