Ballina RedaktoASOCIACIONI PËR MENDIM,
KRIJIM DHE VEPRIM TË LIRË

"D A R D A N I A"Dr. sc. Kurtesh SALIU - Mr. sc. Fatmir FEHMIU
Projekt:
KUSHTETUTA E PËRKOHSHME
E
KOSOVËSPrishtinë, janar 2001

Përmbajtja Redakto

Ligji Kushtetues për zbatimin e Kushtetutës së Përkohshme të Kosovës