Neni 245

Siguria e Kosovës mbështetet në politikën paqësore dhe në kulturën e paqes dhe të mospërdorimit të dhunës.