Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet
Bashkësitë

Relacionet
Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

PërkufizimiRedakto

Unioni i bashkësive A, B quhet bashkësia që përmban elementet që janë në bashkësinë A ose në bashkësinë B[1]

Formulimi i përkufizimitRedakto

A B {x x A x B}. (...13)

SimboliRedakto

Simboli   (lexo: union) është shenja e veprimit të unionit. P.sh.: {1,2,3} {2,3,4,5} {1,2,3,4,5}.

Unioni i n-bashkësiveRedakto

Në bazë të përkufizimit 2.2.2. del se A   A për çfarëdo bashkësi A. Për çfarëdo dy bashkësi A, B kemi inkluzionet:

A A B dhe B A B.

Kur A B atëherë A B B . Kur A C dhe B C, A B C.

Unioni i tri bashkësive përkufizohet me formulën:

A B C {x x A x B x C}. (...14)

Unioni i n bashkësive A1 , A2 , A3 , . . . , An shënohet me simbolin   Ak (lexo : union Ak, k prej 1 deri në n), pra:

A1 A2 A3  . . .  An  Ak.

  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).