Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet
Bashkësitë

Relacionet
Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

PërkufizimiRedakto

Prerja e bashkësive A. B quhet bashkësia e të gjitha elementeve të përbashkëta të bashkëswe A, B[1] pra :

Formulimi i përkufizimitRedakto

{{mate|A B {x x A x{{enfdfdafadfadfadfadf. (...11)

SimboliRedakto

        Simboli   (lexo: prerja ose itersekston) është shenja e veprimit të prerjes (interseksiont).

ShembujRedakto

        P.sh. : {1,3,4,6} {2, 3, 5, 6, 8} { 3, 6 } .

VetitëRedakto

        Në bazë të përkufizimit 2.2.1 . del se A     për çfarëdo bashkësi A. Për çfarëdo dy bashkësi A, B kemi inkluzionet:
A B A dhe A B B.
        Kur A B , atëherë A B A . Kur A B dhe A C , atëherë A B C .

====Bashkësitë disjunktiv

        Nëse A B   , thuhet se bashkësitë A, B janë disjunkte. Do të thotë që bashkësia A dhe bashkësia B qëndrojnë përballë njëra tjetrës të ndara dhe nuk posedojnë asnjë element të përbashkët.

Prerja e n-bashkësiveRedakto

        Përkufizimi i prerjes së dy bashkësive mund të zgjerohet në prerjen e më shumë bashkësive, kështu bie fjala kemi:

FormulimiRedakto

A B C   {x x A x B x C} . (...12)

SimboliRedakto

        Prerja e n bashkësive A1 , A2 , A3 , . . . , An shënohet me simbolin  Ak (lexo: prerja Ak, k prej 1 deri në n), pra:
A1 A2 A3  . . .  An  Ak.

  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).