Diferenca simetrike e bashkësive

Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet
Bashkësitë

Relacionet
Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

Le të jenë A, B dy bashkësi çfarëdo. Unioni i diferencave A\B dhe B .A quhet diferenca simetrike e tyre dhe shënohet AB (lexo : A diferenca simetrike B). Pra, diferenca simetrike e bashkësive A, B quhet bashkësia e elementeve jo të përbashkëta të tyre.

FormulimiRedakto

A B   (A\B) (B\A). (...16)

SimboliRedakto

 

ShembujRedakto

P.sh. : {a, b, c} {b, d, e, f} {a, b, c}\{b, d, e, f }   {b, d, e, f }\{a, b, c} {a, c} {d, e, f }   {a, c, d, e, f}.