Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet

Bashkësitë

Relacionet

Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi dhe nëngrupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

PërkufizimiRedakto

Relacioni binar ρ A quhet relacion i renditjes, nëse është refleksiv, antisimetrik dhe transitiv.[1]

SimboliRedakto

Relacionet e renditjes shënohen me këtë simbol  .

VetitëRedakto

Relacionet më të rëndësishme të renditjes janë : plotpjesëtueshmëria (   ), nuk është më i madh (   ), nuk është më i vogël ( ) dhe inkluzionet  , .

Relacion rigoroz i renditjesRedakto

Relacioni binar ρ A quhet relacion rigoroz i renditjes, nëse është irefleksiv, antisimetrik dhe transitiv.[2]

VetitRedakto

Relacione rigoroze të renditjes janë : është më i madh (>), është më i vogël (<) dhe inkluzionet  , .

Bashkësia e renditurRedakto

Për shembull, bashkësia e numrave natyralë   në lidhje me relacionin > është plotësisht e renditur, ndërsa në lidhje me relacionin   është pjesërisht e renditur.

Bashkësia A për elementet e së cilës mund të përkufizohet relacioni i renditjes  , quhet bashkësi e renditur lidhur me atë relacion ose sistem i renditur dhe shënohet me (A,   ).

Bashkësia plotësisht e renditurRedakto

Kur për çdo dy elemente të bashkësisë së renditur A vlen :

ose a ρ b ose b ρ a

thuhet se ajo bashkësi është plotësisht (linearisht) e renditur, në rast të kundërt është pjesërisht (parcialisht) e renditur.


  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).
  2. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).