Shiko profilin tim të plotë këtu
See my profile here

Të nderuar lexues:
JO ÇDO LIBËR QË E EDITOJ MË PËLQEN
NDOSHTA NDONJË EDHE E URREJ,
POR MEGJITHAT NËSE KA LIBRA TË LEJUAR PËR EDITIM
PRAP SE PRAP DO T'I EDITOJ KËTU

Librat e redaktuar nga Puntori
 1. Java Scripts Libri - tekstë mësimi me temë gjuhë programimi (akoma në përpunim).
 2. Kushtetuta e përkohshme e Kosovës - dokument
 3. Kur'ani - Libër fetar
 4. Mrekullitë e Kur'anit - Libër fetar
 5. Libri i namazit - tekstë mësimor me temë fenë
 6. Rreth përhapjes së Islamit ndër shqiptarët - Libër fetar
 7. Kolonizimi Serb i Kosovës
 8. Parathëniet e Nostradamusit
 9. E vërteta rreth vehabizmit dhe vehabistëve
 10. Hadithe
  1. Rijadu Salihin I
 11. Mahi të zgjedhura nga lufta
 12. Vargje me Gjemba (poezi)
 13. Roli i Kishës Ortodokse Serbe gjatë historisë në Ballkan
 14. Ragip Jashari
 15. Jeta dhe Vdekja
 16. Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë
 17. Konventa mbi të drejtat e fëmijës (CRC)