Është një përmbledhje e lirë e Java skriptave të përshtatura në gjuhën shqipe. Pjesmarrja juaj në pasurim të këtij libri enciklopedik është i mirëpritur.

MËSIME
MËSIME
PUNIME
  1. Mileniumi i ri
  2. Klikimi me mi
  3. Alarmuesi
PUNIME
PUNIME