Mahi të zgjedhura nga lufta

Shiko këtu verzionin për shtyp.
Materiali ka 21 faqe A4.