PARATHËNIET E NOSTRADAMUSIT


Autor:
Adnan Abrashi – NANDA


Marrë nga:
AlbaNur.Net

Përmbajtja
Kopertina Kopertina
Hyrje ... Hyrje
Historiku i parathënies ... Faqe 1
Michel de Nostradamus ... Faqe 2
Një hyjnor i kulluar apo një heretik i përbetuar? ... Faqe 3
Miqësia me Katerina Mediqin ... Faqe 4
Veprimtaria parathënëse (profetizuese) e Nostradamusit ... Faqe 5
Shkaqet e mundshme të paqartësisë në veprat e Nostradamusit ... Faqe 6
Tentimet e deshifrimit të datave të ngjarjeve te parathëniet e Nostradamusit ... Faqe 7
Përfshirja kohore e parathënieve të Nostradamusit ... Faqe 8
Parathëniet e Nostradamusit gjatë shekujve ... Faqe 9
Shenjat paralajmëruese për ngjarjet e ardhshme me rëndësi ... [[/1{|width="550" align=center style="border: 1px solid #eCC999; background-color: #CCCC00; padding: 2ex; text-align: left; width: margin: auto"PARATHËNIET E NOSTRADAMUSIT


Autor:
Adnan Abrashi – NANDA


Marrë nga:
AlbaNur.Net

Përmbajtja
Kopertina Kopertina
Hyrje ... Hyrje
Historiku i parathënies ... Faqe 1
Michel de Nostradamus ... Faqe 2
Një hyjnor i kulluar apo një heretik i përbetuar? ... Faqe 3
Miqësia me Katerina Mediqin ... Faqe 4
Veprimtaria parathënëse (profetizuese) e Nostradamusit ... Faqe 5
Shkaqet e mundshme të paqartësisë në veprat e Nostradamusit ... Faqe 6
Tentimet e deshifrimit të datave të ngjarjeve te parathëniet e Nostradamusit ... Faqe 7
Përfshirja kohore e parathënieve të Nostradamusit ... Faqe 8
Parathëniet e Nostradamusit gjatë shekujve ... Faqe 9
Shenjat paralajmëruese për ngjarjet e ardhshme me rëndësi ... Faqe 10
Vdekja e parathënësit të madh të tëgjitha kohëve ... Faqe 11
Autori ... Autori
0|Faqe 10]]

Vdekja e parathënësit të madh të tëgjitha kohëve ... Faqe 11
Autori ... Autori

|- |width="550" colspan="3"||}{|width="550" align=center style="border: 1px solid #eCC999; background-color: #CCCC00; padding: 2ex; text-align: left; width: margin: auto" |- |


PARATHËNIET E NOSTRADAMUSIT


Autor:
Adnan Abrashi – NANDA


Marrë nga:
AlbaNur.Net

Përmbajtja
Kopertina Kopertina
Hyrje ... Hyrje
Historiku i parathënies ... Faqe 1
Michel de Nostradamus ... Faqe 2
Një hyjnor i kulluar apo një heretik i përbetuar? ... Faqe 3
Miqësia me Katerina Mediqin ... Faqe 4PARATHËNIET E NOSTRADAMUSIT


Autor:
Adnan Abrashi – NANDA


Marrë nga:
AlbaNur.Net

Përmbajtja
Kopertina Kopertina
Hyrje ... Hyrje
Historiku i parathënies ... Faqe 1
Michel de Nostradamus ... Faqe 2
Një hyjnor i kulluar apo një heretik i përbetuar? ... Faqe 3
Miqësia me Katerina Mediqin ... Faqe 4
Veprimtaria parathënëse (profetizuese) e Nostradamusit ... Faqe 5
Shkaqet e mundshme të paqartësisë në veprat e Nostradamusit ... Faqe 6
Tentimet e deshifrimit të datave të ngjarjeve te parathëniet e Nostradamusit ... Faqe 7
Përfshirja kohore e parathënieve të Nostradamusit ... Faqe 8
Parathëniet e Nostradamusit gjatë shekujve ... Faqe 9
Shenjat paralajmëruese për ngjarjet e ardhshme me rëndësi ... Faqe 10
Vdekja e parathënësit të madh të tëgjitha kohëve ... Faqe 11
Autori ... Autori
| [[Parathëniet e Nostradamusit/5|Veprimtaria parathënëse (profe{|width="550" align=center style="border: 1px solid #eCC999; background-color: #CCCC00; padding: 2ex; text-align: left; width: margin: auto" |- |


PARATHËNIET E NOSTRADAMUSIT


Autor:
Adnan Abrashi – NANDA


Marrë nga:
AlbaNur.Net

Përmbajtja
Kopertina Kopertina
Hyrje ... Hyrje
Historiku i parathënies ... Faqe 1
Michel de Nostradamus ... Faqe 2
Një hyjnor i kulluar apo një heretik i përbetuar? ... Faqe 3
Miqësia me Katerina Mediqin ... Faqe 4
Veprimtaria parathënëse (profetizuese) e Nostradamusit ... Faqe 5
Shkaqet e mundshme të paqartësisë në veprat e Nostradamusit ... Faqe 6
Tentimet e deshifrimit të datave të ngjarjeve te parathëniet e Nostradamusit ... Faqe 7
Përfshirja kohore e parathënieve të Nostradamusit ... Faqe 8
Parathëniet e Nostradamusit gjatë shekujve ... Faqe 9
Shenjat paralajmëruese për ngjarjet e ardhshme me rëndësi ... Faqe 10
Vdekja e parathënësit të madh të tëgjitha kohëve ... Faqe 11
Autori ... Autori

|- |width="550" colspan="3"||} tizuese) e Nostradamusit]] ||... Faqe 5 |- | Shkaqet e mundshme të paqartësisë në veprat e Nostradamusit ||... Faqe 6 |- | Tentimet e deshifrimit të datave të ngjarjeve te parathëniet e Nostradamusit ||... Faqe 7 |- | Përfshirja kohore e parathënieve të Nostradamusit ||... Faqe 8 |- | Parathëniet e Nostradamusit gjatë shekujve ||... Faqe 9 |- | Shenjat paralajmëruese për ngjarjet e ardhshme me rëndësi ||... Faqe 10 |- | Vdekja e parathënësit të madh të tëgjitha kohëve ||... Faqe 11 |- | Autori ||... Autori |} |- |width="550" colspan="3"||}