Sa është ora?

redakto

Dita ka 24 (njëzet e katër) orë.

Ora ka 60 (gjashtëdhjetë) minuta.

Minuta ka 60 sekonda.

gjf.86 gjf.87
Sa është ora?
Tani është ora tetë. ose
Është ora tetë.
Sa është ora? ose
Sa e keni orën, zotëri (zonjë)?
Ora është tetë e njëzet. ose
Tetë e njëzet.
gjf.88 gjf.89
Sa është ora, ju lutem?
Ora është tetë e një çerek.
Sa është ora, Beni?
Ora është dhjetë pa dhjetë minuta.
ose
Dhjetë pa dhjetë.
gjf.90 gjf.91
Sa do të jetë ora vallë?
Ora po shkon dymbëdhjetë, është
plotë dymbëdhjetë pa një minutë.
Sa është ora vallë?
Ora është dymbëdhjetë plot. ose
mesditë.
Vini re!
dymbëdhjetë e ditës ose mesditë, dymbëdhjetë e natës ose mesnatë.
Sa është ora tani?
gjf.92 gjf.93
Ora është dy pas mesnate ose
Dy e natës.
Ora është katër e mëngjesit.

Vaktet e ditës

redakto

Vaktet e ditës janë: mëngjesi, dreka, darka.

Në mëngjes (ora gjashtë deri në orën dhjetë) përshëndetja është: mirëmëngjesi

Nga ora dhjetë deri në orën gjashtë pas dreke përshëndetja është: mirëdita ose tungjatjeta (kur takohemi) dhe ditën e mirë! (kur largohemi).

Nga ora 12 deri në orën 14 ose 15 (kur largohemi) përshëndetja është: drekën e mirë!

Në mbrëmje përshëndetja është: mirëmbrëma! (kur takohemi) dhe natën e mirë! (kur largohemi).

Ora e Elionit

redakto

Elioni bleu një orë dore të re. Ora e Elionit është e rrumbullakët. Ajo ka një fushë të bardhë dhe tre akrepa: akrepin e vogël që tregon orët, akrepin e madh që tregon minutat dhe një akrep shumë të vogël, i cili tregon sekondat.

gjf.94gjf.95gjf.96

Ka disa lloje orësh: orë muri, orë tryeze, orë dore etj.. Orët e dorës për burra janë më të mëdha se orët e dorës për gra. Ora e qytetit. Orë me zile. Pra, ka orë muri, orë tryeze, orë dore për burra, orë dore për gra. Kur ora nuk shkon mirë, shpiem tek orëndreqësi.

Vini re:
orë > orar
Ora është në rregull.
Ora nuk është në rregull.
Ora shkon përpara.
orari i punës, orari zyrtar.
Ora shkon mirë.
Ora nuk shkon mirë.
Ora mbetet prapa.
Modele përdorimi:
Pas një ore. Pas disa orësh. Orë e çast. Orë e pa orë. Ora e mësimit. Orë për orë. Një orë e më parë. Tetë orë pune.

Dialog

redakto
Nëna : Kur fillon mësimi?
Djali: Mësimi fillon në orën tetë të mëngjesit.
Nëna : Kur niset treni? ose Në ç'orë niset treni?
Djali: Treni niset në orën shtatë e pesë.
Nëna : Në ç'orë arrin në Durrës?
Djali: Treni arrin në Durrës në orën tetë e pesë.
Nëna : Për sa orë arrin treni në Pogradec?
Djali: Në Pogradec treni arrin pas pesë orësh.
Nëna : Sa orë zgjatë puna?
Djali: Puna zgjatë tetë orë.
Nëna : Në ç'orë hapen zyrat? ose Në ç'orë fillon puna?
Djali: Zyrat hapen në orën tetë. ose Puna fillon në orën tetë.
Nëna : Dhe në ç'orë mbyllen?
Djali: Zyrat mbyllen në orën tre pas dreke (ose në orën pesëmbëdhjetë)

< 5
faqe
- 6 -

7 >
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Gjuha jonë
Shkalla I-rë
kapitullin: Paranjohuri
Alfabeti i gjuhës shqipe
Shenjat e pikësimit
Zanoret
Bashkëtingëlloret
Drejtshqiptimi dhe drejtshktimi
Theksi
Përshëndetje
Numërimi nga 1 - 10
Disa fjalë dhe fjali të thjeshta
Fjalë dhe forma fjalësh
Njëjës dhe shumës
Fjalë dhe forma gramatikore
Përemra
Çfarë ka në klasë?
Fjala një si nyjë
Numërorët
Dialog
Vende, popuj, gjuhë
Mbaresat e trajtës së shquar
Mbiemrat që tregojnë ngjyra
Ditët e javës, muajt dhe stinët e vitit
Dialog
Sa është ora?
Vaktet e ditës
Ora e Elionit
Dialog
Folja ndihmëse jam
Sot, nesër, pasnesër, dje, pardje
Emra farefisnie
Për t'u njohur me shokë dhe miq
Biseda të zakonshme
Dialog
Pjesët e trupit
Trupi i njeriu
Modele fjalish me pjesët e trupit
Forma pohore, pyetëse dhe mohore e foljes jam
Si je?
Ku je? Ku jeni? Ku janë?
Kush je ti, kush është ai (ajo)?

< 5
faqe
- 6 -

7 >