Përshëndetje

redakto
gjf.1 Mirëmëngjes! >> Mirëmëngjes! - >> -
gjf.2 Mirëdita! u lodha >> Mirëdita! - >> -
gjf.3 Ju bëftë mirë! >> Faleminderit, urdhëroni të hamë! - >> -
gjf.4 Gëzuar! >> Gëzuar! - >> -
gjf.5 Udha e mbarë! >> Mbarë paç! - >> -
gjf.6 Mirupafshim! >> Mirupafshim! >>
gjf.7 Mirëmbrëma! >> Mirëmbrëma! - >> -
gjf.8 Natën e mirë! >> Natën e mirë! - >> -
gjf.9 Puna e mbarë! >> Mbar paç! - >> -
gjf.10 Tungjatjeta! >> Tungjatjeta! >>
gjf.11 Urdhëro! >> Faleminderit! - >> -
gjf.12 Urdhëroni! >> Faleminderit! - >> -
gjf.13 Si je? Si jeni? >> Mirë, faleminderit! - >> -
gjf.14 Si je? Si jeni? >> Jam i sëmurë. - >> -

Numërimi nga 1 (një) deri në 10 (dhjetë)

redakto
0 zero 4 katër 8 tetë
1 një 5 pesë 9 nëntë
2 dy 6 gjashtë 10 dhjetë
3 tre 7 shtatë

Disa fjalë dhe fjali të thjeshta

redakto
gjf.16
Ja një laps.
Lapsi është i kuq.
gjf.17
Ja dy lapsa.
Lapsat janë të kuq.
gjf.18
Ja një lule.
Lulja është e kuqe.
gjf.19
Ja dy lule.
Lulet janë të kuqe.
gjf.20
Ja një stilograf.
Stilografi është i verdhë.
gjf.21
Ja dy stilografë
Stilografët janë të verdhë.
gjf.22
Ja një dele.
Delja është e bardhë.
gjf.23
Ja dy dele.
Delet janë të bardha.

Fjalë dhe forma fjalësh

redakto
Njëjës
Shumës
E pashquar E shquar E pashquar E shquar
laps lapsí lapsa lapsa - t
stilograf stilografí stilografë stilografë-t
lule lulja lule lule-t
dele delja dele dele-t
Shembuj
Lapsi/stlografi/ është í kuq.
Lulja/delja/ është e bardhë.
Lapsi dhe lulja janë kuq.
Lulja dhe lapsi janë bardhë.
Lapsat/stilografët janë kuq.
Lulet/delet/ janë bardha.
Fustani është i gjelbër.
Fustanet janë gjelbra.
gjf.24 gjf.25 gjf.26 gjf.27
Këmisha është e gjelbër.
Këmishët janë të gjelbra.
Fustani është i gjelbër.
Fustanet janë gjelbra.
Fustani dhe këmisha janë gjelbër.
gjf.28 gjf.29
Toni
Toni është i gjatë.
Toni ka pantallona.

laps - lapsi (mashkullore)
Delina
Delina është e gjatë.
Delina ka fustan.

lule - lulja (femërore)

< 0
faqe
- 1 -

2 >
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Gjuha jonë
Shkalla I-rë
kapitullin: Paranjohuri
Alfabeti i gjuhës shqipe
Shenjat e pikësimit
Zanoret
Bashkëtingëlloret
Drejtshqiptimi dhe drejtshktimi
Theksi
Përshëndetje
Numërimi nga 1 - 10
Disa fjalë dhe fjali të thjeshta
Fjalë dhe forma fjalësh
Njëjës dhe shumës
Fjalë dhe forma gramatikore
Përemra
Çfarë ka në klasë?
Fjala një si nyjë
Numërorët
Dialog
Vende, popuj, gjuhë
Mbaresat e trajtës së shquar
Mbiemrat që tregojnë ngjyra
Ditët e javës, muajt dhe stinët e vitit
Dialog
Sa është ora?
Vaktet e ditës
Ora e Elionit
Dialog
Folja ndihmëse jam
Sot, nesër, pasnesër, dje, pardje
Emra farefisnie
Për t'u njohur me shokë dhe miq
Biseda të zakonshme
Dialog
Pjesët e trupit
Trupi i njeriu
Modele fjalish me pjesët e trupit
Forma pohore, pyetëse dhe mohore e foljes jam
Si je?
Ku je? Ku jeni? Ku janë?
Kush je ti, kush është ai (ajo)?

< 0
faqe
- 1 -

2 >