Përemra

redakto
Modele fjalësh Përemra
gjf.62
gjf.63
Unë ti Toni Delina
gjf.64 gjf.65 gjf.66 gjf.67
Ju, zotëri Ju, zonjë
ne
I kujtë është ky libër? A është juaji, zotëri?
Po, ky libër është imi.
Jo, nuk është imi, është i Tonit.
E kujt është kjo fletore?
Po, kjo fletore është imja.
Jo, nuk është e imja, është e Delinës.
Të kujt janë këta libra? Këta libra janë të mitë.
Të kujt janë këta çelsa? Këta çelsa janë të mitë.
A është yti ky libër, Miranda?
Jo, imi është ai atje.

Çfarë ka në klasë?

redakto
gjf.68
Në klasë ka një dollap.
gjf.69
Në klasë ka një dërrasë të zezë.
gjf.70
Në klasë ka një abazhur.
gjf.71
Në klasë ka një derë.
gjf.72
Në klasë ka një dritare.
gjf.73
Në klasë ka një karrige.
gjf.74
Në klasë ka banka.
gjf.75
Në klasë ka shumë studentë.
gjf.76
shumë
gjf.77
pak

Fjala një si nyjë

redakto
(mashkullore njëjës - femrore njëjës)
Numri njëjës
Mashkullore Femërore
një djalë
një mik
një amerikan
një francez
një shqiptar
një libër
një zviceran
një grek
një polak
një student
një vajzë
një mike
një amerikane
një franceze
një shqiptare
një gazetë
një zvicerane
një greke
një polake
një studente
Fustani i Delinës është i zi.
Mësimi i shqipes është i lehtë.
Mësimi i frëngjishtes është i vështirë.
Mikja e Tonit është e bukur.
Makina e Ilirit është e madhe.
Librat e Mirandës janë të rinj.
Miqtë e Benit janë amerikanë.
Çelësat e makinës janë të vegjël.

< 2
faqe
- 3 -

4 >
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Gjuha jonë
Shkalla I-rë
kapitullin: Paranjohuri
Alfabeti i gjuhës shqipe
Shenjat e pikësimit
Zanoret
Bashkëtingëlloret
Drejtshqiptimi dhe drejtshktimi
Theksi
Përshëndetje
Numërimi nga 1 - 10
Disa fjalë dhe fjali të thjeshta
Fjalë dhe forma fjalësh
Njëjës dhe shumës
Fjalë dhe forma gramatikore
Përemra
Çfarë ka në klasë?
Fjala një si nyjë
Numërorët
Dialog
Vende, popuj, gjuhë
Mbaresat e trajtës së shquar
Mbiemrat që tregojnë ngjyra
Ditët e javës, muajt dhe stinët e vitit
Dialog
Sa është ora?
Vaktet e ditës
Ora e Elionit
Dialog
Folja ndihmëse jam
Sot, nesër, pasnesër, dje, pardje
Emra farefisnie
Për t'u njohur me shokë dhe miq
Biseda të zakonshme
Dialog
Pjesët e trupit
Trupi i njeriu
Modele fjalish me pjesët e trupit
Forma pohore, pyetëse dhe mohore e foljes jam
Si je?
Ku je? Ku jeni? Ku janë?
Kush je ti, kush është ai (ajo)?

< 2
faqe
- 3 -

4 >