Njëjës dhe shumës

redakto
Njëjës Shumës
Mashkullore-Femërore
-i, -u, -a, -ja
Mashkullore-Femërore
-t, -të
gjf.30

krevat - i
gjf.31
krevate - t
gjf.32
shtëpi - a
gjf.33
shtëpi -
gjf.34
baba - i
gjf.35
baballarë - t
gjf.36
nënë - a
gjf.37
nëna - t
gjf.38
gazetë - a
gjf.39
gazeta - t
gjf.40
çelës - i
gjf.41
çelësa - t

Fjalë dhe forma gramatikore

redakto
gjf.42
Kjo është fletore.
gjf.43
Këto janë fletore.
gjf.44
Ky është laps.
gjf.45
Këta janë lapsa.
gjf.46 gjf.47 gjf.48 gjf.49
Çfarë është ky (kjo)? --- Ky është libër.
Kjo është lule.
Kjo është fletore.
Ky është çelës.
Çfarë janë këta (këto)?

A është libër ky?
Libër është ky?
Këta (këto) janë libra
fletore
gjf.50
A është libër ky?
Libër është ky?
Po, ky është libër.
A është çelës ky? / Çelës është ky?
Po ky është çelës. / Po, çelës është.
gjf.50 gjf.50

A është libër ky?
Jo, ky nuk është libër, ky është çelës.

A janë libra këta?
Jo, këta nuk janë libra, por çelsa.
Jo!
Jo, nuk është ...
Jo, nuk janë...

gjf.50
gjf.51
Ky është top. Ky këtu.
gjf.52
Ai është top. Ai atje.
gjf.53
Kjo shtëpi është afër
Kjo këtu.
gjf.54
Ajo shtëpi është larg.
Ajo atje.
gjf.55
Albani është i vogël. Dritani është i madh.
gjf.56
Shpresa është e vogël. Tereza është e madh.
Kush është ky? Ky është Toni. gjf.57 gjf.58
Kush është kjo? Kjo është Delina. gjf.59 gjf.60
Kush janë ata (ato)?

Ata janë Toni dhe Iliri ose Ata janë Toni me Ilirin.
Ata janë Toni e Delina ose Ata janë Toni me Delinën.
Ata janë Miranda dhe Iliri ose Ata janë Miranda me Ilirin.
Ata janë Blerta dhe Nevila ose Ata janë Blerta me Nevilën.

gjf.61

< 1
faqe
- 2 -

3 >
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Gjuha jonë
Shkalla I-rë
kapitullin: Paranjohuri
Alfabeti i gjuhës shqipe
Shenjat e pikësimit
Zanoret
Bashkëtingëlloret
Drejtshqiptimi dhe drejtshktimi
Theksi
Përshëndetje
Numërimi nga 1 - 10
Disa fjalë dhe fjali të thjeshta
Fjalë dhe forma fjalësh
Njëjës dhe shumës
Fjalë dhe forma gramatikore
Përemra
Çfarë ka në klasë?
Fjala një si nyjë
Numërorët
Dialog
Vende, popuj, gjuhë
Mbaresat e trajtës së shquar
Mbiemrat që tregojnë ngjyra
Ditët e javës, muajt dhe stinët e vitit
Dialog
Sa është ora?
Vaktet e ditës
Ora e Elionit
Dialog
Folja ndihmëse jam
Sot, nesër, pasnesër, dje, pardje
Emra farefisnie
Për t'u njohur me shokë dhe miq
Biseda të zakonshme
Dialog
Pjesët e trupit
Trupi i njeriu
Modele fjalish me pjesët e trupit
Forma pohore, pyetëse dhe mohore e foljes jam
Si je?
Ku je? Ku jeni? Ku janë?
Kush je ti, kush është ai (ajo)?

< 1
faqe
- 2 -

3 >