Broshura me planet e Serbisë për KosovënBroshura me planet e Serbisë për Kosovën
nga
VETËVENDOSJE!
redaktor
Hipi Zhdripi
2007
Përmbajtja
... ... ...
faqe
Planet aktuale serbe për rikolonizimin e Kosovës ... ... ...
...1
Sektori i Mitrovicës ... ... ...
...8
Sektori i Pejës ... ... ...
...9
Sektori i Prishtinës ... ... ...
...10
Sektori i Anamoravës ... ... ...
...11
Sektori i Prizrenit ... ... ...
...12
Harta e këthimit masivë të organizuar ... ... ...
...13
Akt vendimi për ndërtimin e objekteve në Graçanicë ... ... ...
...13
Fjalorthi ... ... ...
...14
Literatura e përdorur ... ... ...
...14
Materiali është pregaditur nga Lëvizja VEDVENDOSJE! amëza vetevendosje.org dhe gjendet nën licencen "copy me"