Regjioni i Anamoravës

DARDANË
Kthimi individual: Qarakofc, Hajnoc, Bozhefc, Bollefc, Bratillofc,
Bushincë, Carefc, Domoroc, Kormnjan i Poshtëm, Drenoc, Gogollofc,
Kormnjan i Epërm, Kolloleç, Dardanë, Kostadincë, Leshtar, Ropotovë e
Vogël, Moçarë, Odevcë, Panqelë, Rajnovc, Strelicë, Strezofc, Romancë,
Vaganesh, Ropotovë e Madhe.
Kthimi i planifikuar: Firiqejë,Tirincë, Koretin, Leshtar, Rahovicë.
GJILAN
Kthimi individual: Cernicë, Budriga e Ulët, Livoç i Poshtëm, Dragancë,
Kufcë e Epërme, Livoç i Epërm, Makresh i Epërm, Kmetofc, Parallovë,
Partesh, Pasjan, Ponesh, Stanishor, Strazhë, Shillovë, Koretishtë.
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Muzgovë.
Kthimi i planifikuar: Gjilan, Zhegër, Përlepnicë.
SHTËRPCË
Kthimi individual: Berovc 1, Berovc 2, Bitijë e Poshtme, Drajkofc, Bitijë
e Epërme, Gotovushë, Jazhincë, Sevc, Sushicë,Viçë,Vërbeshticë, Shtërpcë.
FERIZAJ
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Bablak.
Kthimi i planifikuar: Nerodime e Epërme, Babush.
ARTANË
Kthimi individual: Bostane, Izvor, Jasenovik, Llabjan, Manushinc, Prekoc,
Tërniqefc, Zebnicë.
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Kllobukar.
Kthimi i planifikuar:Artanë.
VITI
Kthimi individual: Binçë, Gërnqar, Kllokot, Letnicë, Mogillë,Viti,Vërboc,
Vërnavokollë,Vërnez, Shashare.
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Podgorc.
Kthimi i planifikuar: Zhiti,Tërpezë, Gërmovë, Gushicë, Kabash,
Novosellë

< 10
faqe
- 11 -

12 >