Regjioni i Prizrenit

SHARR
Kthimi individual: Baçkë, Brod, Dikancë, Sharr, Glloboçicë 1, Kërsteç,
Krushevë, Kukujan, Leshtan, Lubivshtë, Mlikë, Oruçashë, Radeshë, Rapçë,
Restelicë,Vranishtë, Zlipotok.
RAHOVEC
Kthimi individual: Hoçë e madhe, Rahovec.
Kthimi i planifikuar: Zaçishtë, Opterushë.
PRIZREN
Kthimi individual: Drajçiq, Urbiçan.
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Llokvicë, Mushnikovë,
Novak, Pllanjan, Sreckë.
Kthimi i planifikuar: Dojnicë, Gornjasellë, Zhivinjan, Lubizhdë, Smaq,
Prizren.
33

< 11
faqe
- 12 -

13 >