Në vijim janë dhënë fshatrat dhe qytetet nëpër regjionet përkatëse në
Kosovë ku Serbia po i kthen apo planifikon t’i kthejë serbët.

Regjioni i Mitrovicës

LEPOSAVIQ
Kthimi individual: Belloberdë, Bistricë, Borçan,Vraqevë,Vuçë, Krnin i
Epërm, Graniçan, Gumnishtë, Krnin i Poshtëm, Dren, Kamenicë, Kijevçiq,
Leposaviq, Leshak, Sllatinë, Soçanicë,Trebiq, Cerajë, Bistrica e Shalës,
Majdevë, Ostraq, Popoc, Potkonjë, Pridvoricë.
ZUBIN POTOK
Kthimi individual: Banjë, Bërnjak, Bube, Kalludër e Madhe,Vele Brijeg,
Varagë, Dren, Zubin Potok, Zupç, Jagnjenicë, Lluçkarekë, Megjipotok, Oklac,
Tushiqë, Crepulë, Çeçevë.
ZVEÇAN
Kthimi individual: Banovdoll, Banjskë,Vallaq, Rudar i Vogël, Graboc,
Dolanë, Zherovnicë, Zhitkoc, Zveçan, Izvor, Jankov Potok, Korillë, Llovac,
Maticë, Rudinë, Sendojë, Serbovec.
MITROVICA
Kthimi individual: Mitrovicë, Suhodoll, Frashër.
SKËNDERAJ
Kthimi individual: Bajë.
VUSHTRRI
Kthimi individual: Gojbujë, Gracë, Prelluzhë.
Kthimi i organizuar që tashmë ka filluar: Magjunaj
Kthimi i planifikuar: Miroçë, Nedakoc,Vrnicë.

< 7
faqe
- 8 -

9 >