Harta e këthimit masivë të organizuar

Këthimi masiv i organizuar i serbëve.PNG

Akt vendimi për ndërtimin e objekteve në Graçanicë Akt vendimi për ndërtim në Graçanicë.PNG


< 12
faqe
- 13 -

Fjalorthi