Planet aktuale serbe për rikolonizimin e Kosovës
Serbia synon që në muajt dhe vitet e ardhshme, në kuadër të planeve për
copëtimin dhe gllabërimin e Kosovës, ta realizojë kthimin e organizuar dhe
masiv të serbëve në Kosovë. Ky kthim mbështetet në standardin e katërt
dhe quhet 'kthim i qëndrueshëm'. Serbia ka arritur që UNMIK-ut, IPVQ-ve
dhe shumë faktorëve ndërkombëtar t'ua imponojë tezën se serbët gjoja nuk
janë të sigurtë në Kosovë dhe se ata nuk mund të kthehen në Kosovë ngase
shqiptarët do t'i dëbonin. Së pari, siç ka pohuar edhe përfaqësuesi i
UNHCR-së, Ron Redmond, shumica dërrmuese e serbëve të Kosovës
shkuan nga Kosova së bashku me forcat policore dhe ushtarake të Serbisë
në qershor të vitit 1999. Së dyti, Serbia nuk do që serbët të kthehen atje ku
ata i kanë pronat e tyre, meqë gjithandej do të jenë siç ishin - pakicë e
thjeshtë. Ministri për Kthim dhe Komunitete në qeverinë e Kosovës, Slavisha
Petkoviq, për radion B92, më 5 mars 2005, ka deklaruar: "Për një muaj, 85
familje janë kthyer në Kosovë. Kjo është më shumë sesa ajo që ka arritur të
bëjë Nebojsha Çoviq për pesë vjet." Së treti, Beogradi pohon se në Kosovë
jetojnë 132.012 serbë dhe joshqiptarë, ndërsa janë 228.409 refugjatë të ikur
nga Kosova pas luftës. Beogradi qëllimisht është i dobët në matematikë. Në
bazë të këtyre të dhënave, del se ka më shumë refugjatë serbë nga Kosova
sesa serbë që kishin jetuar ndonjëherë në Kosovë! Sipas Institutit Statistikor
të Republikës së Serbisë ishin rreth 190.000 serbë të cilët jetonin në
Kosovë në vitin 1991. Numri i serbëve në Kosovë nuk ka ndryshuar aq
përgjatë viteve të 90-ta. Këtë e vërteton edhe Iniciativa Europiane për
Stabilitet (ESI), e cila në njërin prej raporteve të veta thekson se në Kosovë
jetojnë 130.000 serbë dhe janë 60.000 serbë refugjatë nga Kosova. Serbët e
mbetur në Kosovë nuk do të qëndronin këtu sikur mos ta kishin jetesën më
të mirë sesa në Serbi. Serbia i përçmon serbët e Kosovës dhe i lë që të
jetojnë nëpër baraka në mjerim ekonomik e social, në mënyrë që atëherë
kur të paraqitet një moment i volitshëm politik për t'i kthyer masivisht në
Kosovë, serbët të mos kundërshtojnë ardhjen dhe të jetuarit këtu.Kur kësaj
i shtohen edhe 140.000 serbë në Serbi të cilët janë refugjatë nga Kroacia
dhe Bosnja, e të cilët Serbia pa problem mund t'ua falsifikojë dokumentet
dhe t'i paraqesë ata si ish banorë të Kosovës, bëhet e qartë se Serbia nuk

Hyrje
faqe
- 1 -

2 >