Vini Re! Jeni duke lexuar pjesë në punim e sipër. Por mendojmë se ja vlenë të lexohen nga të interesuarit. Për bashkpunim shiko Wikibooks:Kuvendi
Interneti
nga
Hipi Zhdripi
redaktor
-
2007
Çka është interneti?
Kur ka ardhë rryma për të parën herë në shtëpit tona, e ka pas një orë matëse të regjistruar në qendren e shërbimeve, të cilat i kanë vendosur telat dhe e kanë kriju një rrjetë elektrike në vend. Edhe rrjeta e telefonit është një sojë. Edhe interneti është si këto të dyja. Si ke kyçur çelsin e poçit qendra e ka kuptuar shtëpia e kujt është, si ke sjellur numrat e telefonit posta e ka ditur se telefoni i kujt është si të prekë një vegël të vizatuar në ekranë të kopjuterit qendra shërbyese e dinë se kopjuteri i kujt është. Të gjitha e kanë nga një numër të regjistruar.

PËRMBAJTJA

Hyrje

Veglat elektronike


Veglat informatike


Veglat e vizatuara

  • Fleta informatike
  • Blloku informatik
  • Blloku i vizatimeve
  • Kinostudioja informatike
  • Amëza informatike
  • Vegla gjurmuse
  • Byroja informatike

Fjalori i termeve të huaja


Amza në gjuhen shqipe


Mjeshtri thotë ...


Allashqiptarçe pa allafronka e allaturka