Tokajon

E mira, e bukura e dheut
Vini Re! Një pjesë e lidhjeve tek përgjigjet nuk punon ashtu si duhet - shumica e përgjigjeve gjendet aty.
      Shka është e mira, e shka e bukura e dheut ?
Pjesa e I-rë
 1. Cilat janë të mirat e dheut?
 2. Cilat janë të mirat e detit?
 3. Çka është lënda e parë?
 4. Pse disa vende prodhojnë më shumë se tjerat?
 5. Si mund të shfrytëzohet energjia e erës?
 6. A mund të nxirret pa rrezik energjia bërthamore?
 7. Si përdoret uji për nxjerrje të energjisë?
 8. Po si është puna e energjisë dhe hënës?
 9. Kujt po i thonë energji solare?
 10. A është ari e mira e tokës, më e madhe për njerëzimin?
 11. Nga vije vajguri?
 12. Si u krijua nafta?
 13. Çka janë karbohidratet?
 14. Si u thonë mbetjeve kimike nga nafta e nga gazi?
 15. Nga vije qymyrguri?
 16. Kush harxhon më së shumti energji?
 17. Nga vije rryma elektrike?
 18. Çfarë sasie e naftës është duke u nxjerr?
 19. Ku e siteshin arin?
  Pjesa e II-të është bosh, të këthen këtu.
 20. Pse bakri është i vlefshëm?
 21. A vije me të vërtet shumë ari nga Afrika e Jugut në tregë a?
 22. Po, cili vend hudhë në treg më së shumti argjend?
 23. Si përfitohet alumini?
 24. A ka boksit në Kosovë?
 25. Po zink a ka në Shqipëri?
 26. Kanë trojet tona bakër?
 27. Cila është miniera më e thellë tek ne e në botë?
 28. Si përfitohet kripa?
 29. Cilët janë grët më të çmueshëm?
 30. Si përfitohet plastika?
 31. Siliciumi është i përhapur në Shqipëri?
  Pjesa e III-të është bosh, të këthen këtu.
 32. Cilat janë të mirat themelore për ushqim?
 33. Përdoret mielli në gjitha vendet si ushqim themelor?
 34. Çka d.m.th bujkë e çka farmer?
 35. Pse bujqësia e modernizuar prodhon më shumë?
 36. A ka pemë të çokoladave?
 37. Plehu, apo kemikalet janë më të mira?
 38. Kur ka filluar plehërimi i dheut?
 39. Çka është kultura e kultivimi bujqësorë?
 40. Cila bimë duhet gjithnjë të kultivohet nën ujë?
 41. Pse fasulet janë të vleshme?
 42. Çka është plehu peruanë?
 43. Ku është lopa e shenjtë?
 44. Kam lexuar fjalën "Revolucioni i gjelbërt"?
 45. Çka janë hambarët dhe shtallat?
 46. Kuj i thonë qarku ekonomik i qumshtit?
 47. Kush i dëmton bujqit më së shumti?
 48. Si përpunohet ara?
  Pjesa e IV-të është bosh, të këthen këtu.
  Pjesa e V-të është bosh, të këthen këtu.
  Pjesa e VI-të është bosh, të këthen këtu.
Pjesa: I-rë · II-të · III-të · IV-të · V-të · VI-të