Tokajon

Gur e pluhur
Vini Re! Një pjesë e lidhjeve tek përgjigjet nuk punon ashtu si duhet - shumica e përgjigjeve gjendet aty.
      Çka është guri e pluhuri ?
Pjesa e I-rë
 1. Cili element është më i shpeshti?
 2. Çka janë elementet e përgjithëshme?
 3. Kush thojke se toka përbëhet nga katër elemente?
 4. Sa elemente janë?
 5. Agregat! Sa gjendje janë?
 6. Çka janë mineralet?
 7. Po, lidhja kimike?
 8. Cili element është më i shoqërueshëm?
 9. Po, prej çka përbëhen diamantët?
 10. Përafërsisht, sa lidhje kimike ka?
 11. Si krijohet kristali?
 12. Si mund të prodhohen kristalet?
 13. Si krijohet fjolla e dëborës?
 14. Çka d.m.th metal?
 15. Cili është më i shpeshti?
 16. Si dallohet metali nga materiet tjera?
 17. Cili metal peshon më rëndë?
 18. Çka është metalurgjia?
 19. Kush menojke se metali krijohet nga lëngu?
  Pjesa e II-të
 20. Çka është argjendi i gjallë?
 21. Si ndryshonë përbërja e tokës?
 22. Si studiohet mrena tokës?
 23. Prej çka përbëhet guri e masa e ngurosur?
 24. Cila është ma plakë toka e ngurtë a toka përfuni ujit?
 25. Çka janë gurt e vullkanit?
 26. Si krijohen gurt e vullkanit?
 27. Si bëhet nga lloçi i lumit guri?
 28. Si krijohet graniti?
 29. Si krijohet mermeri?
 30. Pse vendi i quajtur Dover në Britani është i njohur?
 31. Cila masë e ngurtë është më e popularizuara?
 32. A lenë shiu gjurmë në gurë?
 33. Çka është Strata?
 34. Çka është Batoliti?
 35. Si krijohen shpellat?
 36. Pse dallojnë hymjet e portave të shpellave?
 37. Ku është shpella ma e madhe?
 38. A janë shpellat e ngushta?
 39. Çka është gjet në Laskauks të Francës?
  Pjesa e III-të
 40. Ku është dallimi mes Stalaktitit dhe Stalagmitit?
 41. Si hyhet në vrimat e gurit të kalkut?
 42. Pse është e njohur ujdhesa Capri
 43. A ka lule në shpella?
 44. Si u kriju gurë qymyri?
 45. Si u krijunë malet?
 46. Çfarë lartësi ka Mount Everesti?
 47. Cili mal ka lartësin më të madhe?
 48. Kur janë krijuar Alpet?
 49. Cilët janë më të vjetër malet e larta apo të ulta?
 50. Çfarë mali është Sierra Nevada?
 51. Ku ndodhet bjeshka më e lartë në tokë?
 52. Cili vargëmal ka majen më të latë
 53. Pse bjeshkët janë të mbuluara me borë
 54. Cila është lartësia e Andeve?
 55. Çka është vargmali?
 56. A ka konkurencë Mount Everesi?
 57. Cila është bjeshka më e thiktë në tokë?
 58. Si vije deri tek rrëshqitja e tokës?
 59. Çka është fusha e varrosur?
Pjesa e IV-të
 1. Çka është Lavina?
 2. E, çka ëshë Vullkani?
 3. E po, vullkani i gjallë?
 4. Çka është aktivizimi i vullkanit?
 5. Pse aktivizohen vullkanet?
 6. Pse ushtojnë vullkanet?
 7. Kujt i thonë mbeturin vullkani?
 8. Cili është shteti i vullkaneve?
 9. Me çfarë shpejtësie zëmadhohet vullkani?
 10. A ka ndonjë të mirë nga vullkanet?
 11. Cili është vullkani më i gjallë në botë?
 12. E, cili është më i popullarizuari?
 13. Çka ka ndodhë me Krakataun?
 14. Ku ndodhet Stromboli?
 15. Pse qesin tymë të zi vullkanet?
 16. Pse dridhte toka edhe aktivizohen vullkanet në të njëjten kohë?
 17. E po, si krijohet zërzelja?
 18. Çka ndodhë me tokë gjatë tërmetit?
 19. Cili tërmet shkatojë dëmet të mëdha materiale?
 20. Cili tërmet ka marrë me vete shumë jeta të njerëzve?
  Pjesa e V-të
 21. Janë të shpeshta tërmetet?
 22. Shkencëtarët, mund të i paralajmërojnë?
 23. Si matet fuqia e tërmeteve?
 24. Si funksionon ky, Saismograf?
 25. Ku ndodhet Varri i Andruet?
 26. Pse u popullarizu San Fancisko më 1906?
 27. Çka është Geysir?
 28. Cila është fontana më e popullarizuar?
 29. A hapin gropa fontanat?
 30. A është e mundshme gjallëria pa dhe?
 31. Si krijohet dheu?
 32. Si bëhet toka pluhur?
 33. Sa e thellë është toka?
 34. Si e ndihmonë lumi krijimin e dheut?
 35. Pse njëra arë është më frytëdhënse se tjetra?
 36. Çka ëshë Erosioni?
 37. Çka kuptojmë ne me Erosion?
 38. A mund të shkaktonë erosion bujqësia?
 39. Si vije deri tek boja e dheut?
 40. A mundet dielli ta coptojë shkëmbin?
  Pjesa e VI-të
 41. E shkëmbi i akullndejave, coptohet edhe ai?
 42. Çfarë shkakojnë rreshjet e ashpra të shiut?
 43. Kur e shkatërrojnë kafshët dheun?
 44. Pse aratë dallojnë nga forma?
 45. Si e luftonë bujku erosionin?
 46. Çka d.m.th rrëshqija për gjeorafët?
 47. Si vie deri tek rrëshqitja e dëborës?
 48. Me çfarë shpejtësie lëvizë ajo?
 49. Si vije deri tek qetësimi i saj?
 50. Çka lë pasë veti rrëshqitja e dëborës?
 51. Kam dëgjuar fjalën skandinave Fjorde?
 52. Çka janë anët e rrëshqitjes?
 53. Kujt i thonë Karë skandinavët?
Pjesa: I-rë · II-të · III-të · IV-të · V-të · VI-të