Tokajon

Ujë e lumë
      Çka është uji ?
Cili është liqeni më i thellë?
redakto
       Liqeni i Bajkalit, në Rusi. Thellësia normale e tij, arrin metrin e 1620-të, ndërsa pika më e thellë e tij shkon edhe më thellë - në metrin e 1940-të. A po, ky liqe në gjirin e vetë ka 20 për qind të ujit të pa ngrirë e të pijshëm.
Çka është liqeni artificial?
redakto
       Ekspert Gjeografi na shkruan: Liqenet artificiale, ose liqenet akumuluese janë objektet më të rëndësishme hidrologjike si vepra të dorës së njeriut.
Cili liqe ndodhet para tharjes
redakto
       Ekspert Gjeografi na shkruan: Bazeni i liqenit të Çadit shtrihet në pjesën qenrore të Afrikës, në skajin jugorë të Saharës, ndërmjet 6° dhe 24° gj. gj. ve. dhe 8° dhe 24°gj.gj.l. Hapsira e bazenit përfshinë 2,4 milion km2 ( rreth 8% të sipërfaqës së Afrikës) dhe kryesisht është i rrëthuar me male dhe rrafshnalta: Tibesti në veri, Djebek Marra në lindje, Adamaoua dhe Mandara në jug dhe Hoggar ne veriperëndim. Liqeni është i vendosur ndërmjet katër shteteve : Çadit, Nigerisë, Nigerit dhe Kamerunit.


Cili liqe ka qarkullim të anijeve më të dendur?
redakto
Kujt i thonë gjeografët "Mar"?
redakto
Cili liqe me rritjen e tij shkaktojë rrezik?
redakto
       Shkaktarë i rrezikut të rritjes së liqenit të kërkuar është një bimë. Kjo bimë ujore është vështirë të mënjanohet e asgjësohet. Shkencëtarët e quajnë Salvina ariculata, dhe për të parën herë është paraqitur më 1959 në liqenin afrikan të quajtur Kariba. Pas vetëm katër viteve kishte zënë një sipërfaqe diçka më të madhe se 1000 kilometra katrorë.

Pjesa: I-rë · II-të · III-të · IV-të · V-të · VI-tëPjesa: I-rë · II-të · III-të · IV-të · V-të · VI-të