Tokajon

Ara e male
      Çka janë tokat e shketa ?
Cila është shkretëtira më e madhe? redakto
        Sahara. Shiko ndonjë hartë të planetit, është shumë lehtë ta gjesh. Sipërfaqja e përgjithshme e saj është, hiq më pakë se 9,1 milion kilometra katrorë - afërsisht sa Evropa.

Pjesa: I-rë · II-të · III-të · IV-të · V-të · VI-tëPjesa: I-rë · II-të · III-të · IV-të · V-të · VI-të