Dua të di
redaktor
Hipi Zhdripi
2007
Dua të di
Pse anglezët hajdutët i shpallin princa ?
Robin Hut


Përmbajtia

Atomi
Elementet
Elektriciteti
Drita dhe valët
Energjia alternative
Energjia dhe lëvizja
Hapësira dhe koha
Këshilla
Natyra
Ndodhi
Shpikjet
Toka


Pse Dritëro pyet "A e dini se"?
Kydetani

Çka është shkenca ?
Gjuhë nëpërmjet të cilës mund të frikëson dhe dëmton, ai që e dinë më mirë se ti