Çka Naimi, Samiu e Abdyli, çka Bektashit?Çka Naimi, Samiu e Abdyli, çka Bektashit?
nga
Olsi Jazexhi
redaktor
Hipi Zhdripi
2007
'Përmbajtia
Titulli ......... faqe
Historia në Shqipëri
... ... ... 1
Historia e përgjithëshme
... ... ... 1
Çka besonte Naimi
... ... ... 2
Themelimi i Urdhërit Bektashian
... ... ... 3
Çertifikata e Lirimit të Jeniçerëve
... ... ... 3
Ali Pashë Tepelena dhe Mahmudi II-të
... ... ... 4
Në Enciklopedinë e Islamit
... ... ... 4
Teqet
... ... ... 5
Trashëgimia
... ... ... 6
Shënime
... ... ... 7