Shit
blerja
nga
Konsumentverk
redaktor
Hipi Zhdripi
2007
Ligji, njohja e Ligjit dhe afirmimi i Ligjit janë gjërat themelore të një marrëveshje të mbikëqyer të quajtur SHTET.
Afirmim i Ligjit nuk do të thotë rrespektim i Ligjit. Po thjeshtë Afrimë me Ligjin. Njerëzit që nuk e njohin Ligjin e vet e ngatërrojnë afirmimin me civilizimin

Përmbajtja
faqe
Blerje në shitore ... ... ...
...1
Blerje në rrethana tjera ... ... ...
...4
Pas blerjes ... ... ...
...7
Këshilla për tregëtinë me mjetet elektronike ... ... ...
...11
Jo! reklamave ... ... ...
...14
Materiali është pregaditur nga Konsumentverk [1] dhe gjendet nën licencen "Public Domaine". Pjesët e futura në "leter" janë nga burimi nuk janë të dryshuara përposë shenjave të referimit dhe atyre teknike