A të pengon nëse ndërhy në konstruktimin e materialit mbi konventën për femijë? (Puntori 4 Qershor 2007 14:20 (UTC))

Llogaria juaj do të riemërohetRedakto

20 mars 2015 08:20 (UTC)

RenamedRedakto

17 prill 2015 04:42 (UTC)