• Përdoruesi Lagoon nga Wikipedia në shqip!!!
  • Ne se mund t'i jepni nje pamje me te mire Kodit Civil dhe te tjerave atehere bejeni...