NËN PUSHTETIN E URDHRAVE
Krimet e Luftës në Kosovë
nga
Human Rights Watch
tetor
2001
redaktor
Hipi Zhdripi
shkurt 2008

PEPiL[1]

Hyrja e Raportit
OFENSIVA E VITIT 1999
HIERARKIA DHE ZINXHIRI I KOMANDAVE
GJYKATA E KRIMEVE TË LUFTËS
ABUZIMET E UÇK-SËNga Organizata :Vëzhgimi i Drejtave të Njeriut (Human Rights Watch), në internet UNDER ORDERS: War Crimes in Kosovo

  1. Programi Edukativ Propagandistik i Librit, është afrimi dhe informimi mbi punimin për lexuesin