Kushtetuta e Kaçanikut
redaktor
Hipi Zhdripi
2005


Përmbajtia


Dispozitat e përgjithëshme
Rendi ekonomik dhe social
Lirit, Të drejtat dhe Detyrat e njeriut dhe të qytetarit
Kushtetushmëria dhe Ligjshmëria
Organizimi teritorial i Republikës (Komuna dhe Qyteti)
Të drejtat dhe Detyrat e Republikës
Organet Republikane
Ndryshimi i Kushtetutës
Dispozitat kalimtare dhetë funditKushtetuta e Kaqanikut është një përmbledhje e tekstit të kushtetutës së Kosovës të nxjerrur nga Kuvendi i Kosovës më 10 shtator 1990. Kjo përmbledhje këtu është ndarë në nëntë pjesë dhe përmbanë ligjet e kushtetutës si dhe vendimin e marrur për shpalljen e saj Kushtetut të Republikës së Kosovës.