Kërkoj falje nëse nuk gjeni atë çka kërkoni. Fletët janë në punim e sipër.

TitujtRedakto

Ndërprerja e radhësRedakto

XHTML dhe HTMLRedakto

ParagrafëtRedakto

Tipat MIMERedakto

Atributet universaleRedakto

HTML - ReferencatRedakto

Deklarimi i tipit të dokumentitRedakto

Interneti allashqiptarçe/422#Deklarimi i tipit të dokumentit

Krye të dhënat e regjistrit HTMLRedakto

Titulli i regjistrit HTMLRedakto

FramesRedakto

Skela e regjistrit HTML me FramasetsRedakto

Skela e regjistrit HTML me Framasets Interneti allashqiptarçe/422#Skela e një regjistri HTML

Dallimet XHTML dhe HTMLRedakto