EMANUEL KANT
Ç’është Iluminizmi?

Përkthyer
nga
R. Koçiu*
redaktor
Hipi Zhdripi
2007
Përgjigja e pyetjes : Ç’është Iluminizmi?
Iluminizmi dhe Liria
Bindja e Verbërt
Shpallosja, pika kryesore e Iluminizmit


Këto janë tekste të dhuruara për publikim në sq.wikipedia me qëllim njoftimi të shoqërisë. Pjesët e publikuara nuk janë të lejuara për përdorim të gjërë (p.sh. profitime materiale, shih GNU). Shënimi në fletën e parë dhe gjita prezentimet tjera që nuk kanë të bëjnë me materialin e pastër të kopjuar janë bërë nga redaktori teknik më pajtim me GNU. Materiali i plotë gjendet nën adresen e artikullit titull Iluminizmi&oldid=236303

*Emri i autorit është dhënë nga dhuruesii i tekstit gjegjësishtë nga përdoruesi i Adresës IP: 213.140.22.65