Dokumenti i Rambujesë/Kap7 Implementimi II/XIV: Lajmërimi i komandave ushtarake

<< 7. Implementimi II >>

< Neni XIV
Lajmërimi i komandave ushtarake
>

PARAGRAFI :

Çdo Palë do të sigurojë që dispozitet e këtij kapitulli dhe urdhërat me shkrim për t’u bindur menjëherë do të t’i komunikohen forcave të tij.