Dokumenti i Rambujesë/Kap2 SPB dhe SPC/IX: Autorizimi Final mbi Interpretim

<< 2. Sigurimi Publik Policor dhe Civil >>

< Neni IX
Autorizimi Final mbi Interpretim
>

PARAGRAFI :

Cim-i është autoriteti final sa i përket interpretimit të këtij Kapitulli dhe determinimet e tij janë obligatore për të gjitha Palët dhe Përsonat