strukturat e saj në Kosovë. Përkundër kësaj ka shumë serbë të varfër dhe
madje në varfëri të thellë në Kosovë, ngase nga Serbia përfitojnë pikërisht
vetëm strukturat e saj, jo edhe njerëzit e zakonshëm.

Të gjitha këto plane të Serbisë për rikolonizimin e Kosovës i kanë përjetuar
edhe të parët tanë.Ato duhet të kundërshtohen me të gjitha mënyrat. Sa më
shpejt, aq më mirë dhe më lehtë do të jetë. Jo vetëm për neve, por edhe për
brezat që vijnë.

< 6
faqe
- 7 -

8 >