Medvegja në ditët tona
redaktor
Hipi Zhdripi

2006
HYRJE
Pengesat në të drejtën e të shprehurit dhe të qenit Shqiptar në pjesët e Dardanisë të cilat pas shkatërrimit të Perandoris Osmane i janë dhënë nën administim Serbisë nga fuqit e mëdha të asaj kohe, ka qenë po thuaj se gjëra normale për qeverit serbe. Intesiteti dhe brezi i shkeljes së të drejtave të njeriut në këto pjesë ka qenë i madhë deri në likudime e pastrime etnike të kësaj pjese. Këto qeveri në bashkpunim me Kishen Orthodokse Serbe kanë vepruar pandërprerë në këtë drejtim në varësi direkte nga raportet politike dhe ushtarake në Ballkan si dhe raporteve të fuqive të mëdha në rruzullin tokësor.
Në kohën më të re, pas luftës së dytë botërore brezi i shkeljeve të drejtave të njeriut ka pasur disa faza, inteziteti i të cilave gradualisht ka pas rënë deri në vitin 1981. Ashtu që pas trazirave në Kosovë të shtohet inteziteti i tyre dhe të arrijë edhe një herë pikën eskstreme gjatë bombardimeve të NATO-së në vitin 1999 dhe luftës në këto anë në shekullin e ri.

Përmbajtja
faqe
Popullësia ... ... ...
...1
Përndjekjet 1989-1999 ... ... ...
...2
Përndjekjet 2000-2001 ... ... ...
...3
Krimet në emër të UÇPMB-së ... ... ...
...4
Civilët gjatë luftës ... ... ...
...5
Fundi i kryengritjes së armatosur ... ... ...
...6
... dhe jeta vazhdon ... ... ... ...
...7
... përsëri përndjekje ... ... ... ...
...8
... përsëri protesta ... ... ... ...
...9
Të dhëna mbi
Dëmet materiale ... ... ...
...10
Shpërngulje ... ... ...
...11
Policin Multietnike ... ... ...
...12
Arsimimin ... ... ...
...13
Mediumet ... ... ...
...14
Kulturën ... ... ...
...15
Qeverisjen Publike ... ... ...
...16
Zgjedhjet lokale ... ... ...
...17
Nderrmarjet publike dhe ekonominë ... ... ...
...18
Shëndetësinë ... ... ...
...19
Infrastrukturën ... ... ...
...20
Përdorimin zyrtarë të gjuhës ... ... ...
...21
Shënim ... ... ...
...22
Fjalorthi
Literatura e përdorur
Përmbledhje e Dokumenteve të FDH-së dhuruar Sq:Wikipedias nga IP 82.114.73.10 më 25 qershor 2005
Redaktor Hipi Zhdripi
Dokumenti në gjuhën angleze