Jusuf Bajraktari
NË ENCIKLOPEDI
 • 27 mars - Në Morinë, Gjakovë lind Jusuf Bajraktari.[1]
 • Mbaroi shkollën fillore në Ponoshec. [1]
 • Mbaroi gjimanzin në Gjakovë. [1]
 • 1966 - 1967 - punon mësues në shkollën fillore në Ponoshec. [1]
 • 1971-1973 - arsimtar (mësimdhënës) i historisë në shkollën e mesme ekonomike, shkollën e mesme teknike dhe në gjimanzin “Xhevdet Doda” në Prishtinë. [1]
 • Mbaroi Fakultetin Filozofik, dega e Historisë në Prishtinë. [1]
 • 1973-1 shkurt 1978 bashkëpunëtor profesional në Sekretariatin për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kosovës në Prishtinë. [1]
 • 1 shkurt - punon në Institutin e Historisë në Prishtinë. [1]
 • gusht - Merr pjesë në Seminari për kulturën dhe historinë bullgare në Sofje. [1]
 • Botohet punimi i tij, BRKJ dhe zhvillimi i Lëvizjes së Rinisë në Kosovë në periudhën mes dy luftërave botërore, “Kosova”, nr. 8, Prishtinë, 1979; [1]
 • U magjistrua në temën: “Plenumi i Brionëve dhe jehona e ndikimi i tij në Kosovë”, Fakulteti Filozofik, Prishtinë. [1]
 • Botohet punimi i tij, Lidhja e Komunistëve e Kosovës më 1966-1974, “Kosova”, nr, 11, Prishtinë, 1982; [1]
 • Tezën e doktoratës “Gjakova me rrethinë në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX (1878-1912)” e mbrojti në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. [1]
 • Botohet punimi i tij, Gjakova dhe rrethina në vitet 70-ta të shekullit XIX, “Kosova”, nr.15, Prishtinë, 1986; [1]
 • Botohet punimi i tij, Rrënjët historike të autonomisë së Kosovës, “Rrjedhat”, Gjakovë, 1990; [1]
 • Botohet punimi i tij, Albanske zrtve na Kosovu nakon Drugog svjetskog rata sve do Briunskog plenuma, Kosovo, Zrtva, Viktimologija, Zagreb, 1991; [1]
 • 1992-1998 - deputet i Kuvendit të Kosovës.
 • Botohet punimi i tij, Format e gjenocidit të pushtetit serb ndaj shqiptarëve nëpërmjet aksionit të mbledhjes së armëve (1913-1993), Gjenocidi dhe aktet gjenocidale të pushtetit serb ndaj shqiptarëve nga Kriza Lindore e këndej, ASHAK, Prishtinë, 1995; [1]
 • Botohet punimi i tij, Shpërnguljet me dhunë të shqiptarëve në fund të shekullit XIX, “Studime”, nr. 2, ASHAK, Prishtinë, 1995; [1]
 • Botohet punimi i tij, Aneksimi i Kosovës nga Serbia më 1945, Çështja e Kosovës një problem historik dhe aktual, Tiranë, 1996; [1]
 • Bashkëpunon tekstin shkollor Historia për klasën II të shkollës së mesme, Tiranë, 1996; [1]
 • Bashkëpunon tekstin shkollor Historia për kalsën II të shkollës së mesme, Prishtinë, [1] 1996;
 • Bashkëpunon tekstin shkollor Historia për klasën III të shkollës së mesme, Tiranë, [1] 1997;
 • Bashkëpunon tekstin shkollor Historia për klasën III të shkollës së mesme, Prishtinë, [1]1997;
 • 2 mars - Nëpërmjet QIK-ut bënë të njohur kërcnimin dhe malltretimet e policisë seber ndaj tij.[2]
 • Botohet monografia e tij, “Gjakova me rrethinë në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX (1878 - 1912), Prishtinë, 1998. [1]
 • Botohet punimi i tij, Relacionet e Isa Boletinit me Bajram Currin, Edicioni Isa Boletini dhe koha e tij, Prishtinë, 1998; [1]
 • 1998-1999 - Botohet punimi i tij, Gjakova me rrethinë në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, “Kosova”, nr. 20/21, Prishtinë, 1998/99; [1]
 • janar - drejtor i Institutit të Historisë në Prishtinë. [1]
 • 23-25 maj - Merr pjesë në Seminarin e organizuar nga Pakti i Stabilitetit për mësimdhënien e historisë te pakicat kombëtare më 23-25 maj 2002 në Branschweig të Gjermanisë; [1]
 • 22 nëntor - Botohet punimi i tij, Roli i Kosovës në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, sesion shkencor, Prishtinë, 22 nëntor 2002. [1]
 • 27 nëntor - Botohet punimi i tij, Roli i Kosovës në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, Konferenca shkencore në Tiranë, 27 nëntor 2002; [1]
 • Bashkëpunon tekstin shkollor Historia 10 për gjimanzin matematikë-informatikë dhe gjimnazin e shkencave natyrore, Dukagjini, 2002; [1]
 • 9-10 qershor - Merr pjesë në Konferencën shkencore “Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe vendi i saj në historinë e kombit shqiptar”, Prizren; [1]
 • Botohet punimi i tij, Roli i Kosovës në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, Studime Historike, Tiranë, 2003; [1]
 • Botohet punimi i tij, Haxhi Zeka figurë emblematike e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, “Kosova” 22/23, Prishtinë, 2003; [1]
 • Botohet punimi i tij, Fadil Hoxha personofikon historinë 50-vjeçare të Kosovës, “Kosova” 22/23, Prishtinë, 2003; [1]
 • Anëtar i Grupit të ekspertëve për hartimin e planprogrameve të historisë për shkollën e fillore, të mesme të ulët dhe të lartë në klasat: 7 dhe 11. [1]
 • 2003-2004 - Anëtar i Grupit të ekspertëve për hartimin e planprogrameve të historisë për shkollën e fillore, të mesme të ulët dhe të lartë në klasat: 6 dhe 10. [1]
 • Botohet punimi i tij, Rrethanat politike e shoqërore në Vilajetin e Kosovës në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, Jeta dhe vepra e Idriz Seferit, Prishtinë, 2003.
 • Bashkëpunon tekstin shkollor Historia 10 për gjimanzin matematikë-informatikë dhe gjimnazin e shkencave natyrore, Libri Shkollor, Prishtinë, 2003: [1]
 • 2004-2005 - Anëtar i Grupit të ekspertëve për hartimin e planprogrameve të historisë për shkollën e fillore, të mesme të ulët dhe të lartë në klasat: 8 dhe 12. [1]
 • Bashkpunon tekstin shkollor Historia 11 për gjimnazin e përgjithshëm, Libri Shkollor, Prishtinë, 2004; [1]
 • 2005-2006 - Anëtar i Grupit të ekspertëve për hartimin e planprogrameve të historisë për shkollën e fillore, të mesme të ulët dhe të lartë në klasat: 5, 8 dhe 13. [1]
 • Bashkpunon tekstin shkollor Historia 12 për gjimnazin e përgjithshëm, Libri Shkollor, Prishtinë, 2005. [1]
 • 17 tetor - Anëtar i Komitetit të projektit Kujtesa e Botës (Memory of the World). [3]
 • 21 nëntor - Merr pjesë në Simposiumi ndërkombëtar me rastin e 600-vjetorit të lindjes së heroit kombëtar “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe epoka e tij”, Prishtinë; [1]
 • 9-10 dhjetor - Merr pjesë në Konferencën shkencore “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe Evropa”, Tiranë; [1]
 • 19-22 prill - Merr pjesë në Seminarin e parë (POSTSECULAR EUROPE - RELIGION AND PUBLIC SPHERE - PRISHTINË) të projektit EDUCATION FOR EUROPE TO COME.[4]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 http://www.ihp-ks.org Kuadri shkencor
 2. Shënim i nxierrur në internet
 3. Shënim : Në bazë të datës së paraqitjes në internet
 4. Skeletorja e seminarit
Vit-vitet e historianëve shqiptar
Vitviteja
J. Bajraktari D. Bakija-Gunga