Drita Bakija-Gunga
NË ENCIKLOPEDI
1943 redakto
 • 3l dhjetor - nё Gjakovё lind Drita Bakija më vonë Bakia-Gunga. [1]
1950 redakto
 • Mbaronë shkollën fillore. [1]
1962 redakto
 • Mbaronë shkollën e mesme. [1]
1963 redakto
 • 1963-1975 - punon mësimëdhënse në gjimnazin “Hajdar Dushi" në Gjakovë dhe në shkollën fillore “Elena Gjika” në Prishtinë. [1]
1973 redakto
 • Mbaronë Fakultetin Filozofik, degën e Historisë, në Prishtinë . [1]
1977 redakto
 • U magjistrua në temën “Lëvizja e grave në Kosovë në mes dy luftërave botërore”, në Prishtinë. [1]
1979 redakto
 • Botohet punimi i saj, Gratё e Mitrovicёs dhe rrethinёs nё Lёvizjen punëtore mes dy luftërave, Mitrovica dhe rrethina 1979 ; [1]
 • Botohet punimi i saj, Lidhja e Prizrenit dhe gruaja shqiptare, Konferenca Kombёtare pёr Lidhjen Shqiptare tё Prizrenit, Tiranё 1979; [1]
 • Botohet punimi i saj, PKJ dhe puna me gratё e Kosovёs mes dy lutёrave botёrore, “Pёrparimi”, nr.2, 1979; [1]
1982 redakto
 • U doktorua në temën “Gratë e Kosovës në periudhën e ndërtimit socialist 1945-1978”, në Prishtinë. [1]
 • Botohet punimi i saj, Gjendja dhe pozita e grave nё Kosovё nё Mbretёrinё e Jugosllavisё dhe gjatё Luftёs sё Dytё Botёrore, “Dituria”, nr. 3-4, 1982; [1]
1985 redakto
 • Botohet punimi i saj, Disa aspekte tё zhvillimit tё Frontit Antifshist tё grave tё Kosovёs, “Kosova”, nr. 13-14, 1985; [1]
1986 redakto
 • Botohet monografia e saj, Gratё e Kosovёs nё periudhёn e ndёrtimit socialist 1945-1978, Prishtinё, 1986. [1]
1987 redakto
 • Botohet punimi i saj, Shtypi i grave pёr emancipimin e tyre nё periudhёn e ndёrtimit socialist tё Kosovёs, “Pёrparimi” nr.3, 1987; [1]
 • Botohet punimi i saj, Partia Komuniste e Jugosllavisё – Lidhja Komuniste e Jugosllavisё dhe disa aspekte tё çështjes sё gruas nё Kosovё 1945-1978, “Kosova”, nr.16, 1987; [1]
1988 redakto
 • Botohet punimi i saj, Pozita shoqërore e gruas nё Kosovё nga fundi i shek. 19 deri kah fillimi i shek. 20, “Kosova”, nr.17, 1988;. [1]
1993 redakto
 • Botohet punimi i saj, Arsimimi i femrёs shqiptare dhe mendimi i rilindёsve, 100-vjetori i Shkollёs Shqipe tё Vashave nё Prizren, Prishtinё 1993; [1]
 • Botohet punimi i saj, Arsimimi i femrёs ndёr shekuj (pёrmbledhje punimesh nga simpoziumi i mbajtur nё Tetovё – 7 marsi – Dita e shkollёs shqipe, “Jehona”, Shkup 1993; [1]
1997 redakto
 • Botohet punimi i saj, Shpёrngulja e shqiptarёve nё Turqi, 1944-1966, Dёbimet e shqiptarëve dhe kolonizimi i Kosovёs 1877-1995 QIK, Prishtinё, 1997; [1]
1999 redakto
 • dhjetor - Botohet punimi i saj, Portreti historik i Shote Galicёs, Demokracia, organ i Forumit pёr Iniciativë Demokratike ; [1]
2000 redakto
 • qershor - Botohet punimi i saj, Pas shumë dhembjeve gratё e Kosovёs i rikthehen jetёs, “Buletini”, nr.1, qershor 2000, Prishtinё; [1]
2001 redakto
 • dhjetor - Botohet punimi i saj, Arsimimi – traditё e shqiptarёve, “Buletini” nr.5, Qendra pёr trajnime dhe studime gjinore; [1]
2002 redakto
 • shkurt - Botohet punimi i saj, Lëvizje nё ndёrtimin e njё shoqёrie civile kosovare, “Buletini” nr.6, Prishtinё; [1]
2003 redakto
 • Botohet punimi i saj, ONDSH-ja dhe kontributi i grave, Simposium i mbajtur nё Mitrovicё, 2003; [1]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 http://www.ihp-ks.org Kuadri shkencor