Punësimi


Faqe 24
faqe
- 25 -

Faqe 26
Ke mbaruar fakultetin
Por është punë e kotë
Për ty nuk ka punë
Po s`ke shpinë të fortë.

Faqe 24
faqe
- 25 -

Faqe 26