Shtëpia e kulturës


Faqe 23
faqe
- 24 -

Faqe 25
Në të s`ka kulturë
Aspak vend për rini
Sepse është mbushur
Plot e përplot qiraxhi.

Faqe 23
faqe
- 24 -

Faqe 25