Vagoni
----------
Ende kam trishtimin 
ende është në mua
ende kam ikjen, fikjen, ende në vagon
mua më ka lig, më ka helmua
hekur, terr, qetësi
zi e më zi
ende në vagon
rrota fort më sillet, dridhet
ende e zezë në kokë
me tymin e bardh, avull
që kalon në kokë
kur më shkel në tokë 
vetëm ajo kokë
me sy e me laps në dorë
ende në vagon

Mund ta lesh ketë vend
te bëhesh zog
të flesh më shumë
ende në vagon
Teksti: Flochki
Muzika : Flochki
Këndon : 7me7
Albumi :
Editor :
U incizua në :
Producent :
Producent muzikor :
Fotografitë :
Dizajni :
Menagjer :
Shtypi :
Viti :
Intamza: http://www.7me7.com/