Aksident
--------
O më nxjerr nga kjo gropë në një ëndërrim 
aksident

M’i freno dhimbjet edhe këputi shpresat 
aksident

Nuk jemi vetëm, 
eja të shkojmë
aksident

Futëm në bagazhin e dëshirave të humbura
aksident

Merri edhe ato ndjenja që janë të mbetura
aksident

nuk jemi më, 
udhë të mbarë

aaj, aaj, aaa,
ooo, ooo
Këndon : Asgjë Sikur Dielli
Albumi : Ndodhemi
Editor :
U incizua në :
Producent :
Producent muzikor :
Fotografitë :
Dizajni :
Menagjer :
Shtypi :
Viti : 2005
Intamza: http://www.asgjesikurdielli.com