7 kodra
--------
Të merr erë e jugut
mbi ngrohësin e supeve
të shpien peizazheve
ku merr udhë vigrime
të dehë në frymëmarrje
e pajshme të maleve
të merr lotin krojeve
zëri dhe gurgullima

Por edhe 7 kodra 
të rafshin përmbi
ti mos u ligshto të klithesh

Unë kroi i syve ty
e dashurisë së maleve
mbi tokë përmbysen lulet
e lart'shohin në fole
merr gjithka buzëgjaku
mbushen damarët
njomësi e rrëmbyer buzëve
të shkurta t'atdheut
Teksti: TONIK
Muzika : TONIK
Këndon : 7me7
Albumi :
Editor :
U incizua në :
Producent :
Producent muzikor :
Fotografitë :
Dizajni :
Menagjer :
Shtypi :
Viti :
Intamza: http://www.7me7.com/