SHQIPTARËT
nga
George Fred Williams
redaktor
Zeke
2007
Parathënie e botimit të parë
Parathënie e botimit të dytë
Përmbajtja ... ... ...
faqe
TOKA DHE BANORËT ... ... ...
...1
NGATËRRESAT E FUQIVE TË MËDHA ... ... ...
...2
RËNIA E QEVERISË SË VIDIT ... ... ...
...3
PËRPJEKJET PËR LIRI ... ... ...
...4
ÇFAR MUND TË BËJNË SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS ... ... ...
...5

Materiali është pregaditur nga Zeke amëza dhe gjendet nën licencen të lirë për përdorim të gjërë në amëzen sq.wikibooks.org (E drejta)