Pepili/1200 tekste këngësh shqipe të muzikës popullore dhe argëtuese/46

BIBLIOGRAFIA
Agim Velaj – Këngë popullore shkodrane, Shkodër
Tonin Zadeja & Tonin Daija – 250 këngë qytetare shkodrane”, Shkodër, 2000
Kasim Taipi – Këngë popullore shkodrane, Tiranë, 1998
Sulë Dedej & Alfons Balliçi – Isuf Myzyri, Elbasan, 1996
Qamili i Vogël – Përmbledhjet, Prishtinë
Hysen Filja – Këngë popullore të Shqipërisë së Mesme, Tiranë
Ramadan Sokoli – Këngët në shekuj, Tiranë

< 45
faqe
- 46 -

47 >