Pepili/1200 tekste këngësh shqipe të muzikës popullore dhe argëtuese/37

Shpjegim: Në tekstet e këngëve, në mes të shenjave I: dhe :I, vargjet përsëriten.

933

SHPJEGIM I DISA TERMAVE DHE FJALËVE TË
PËRDORURA NË TEKSTET E KËNGËVE
A
Açik - qartë, haptazi.
Aga - pronar tokash,
Ahiret - bota pas vdekjes ( në kuptimin shpirtëror e fetar)
Aht - rënkim i thellë, nëmë që del nga dhëmja shpirtërore.
Alem - mbarë njerëzimi, bota.
All - i kuq i ndezur.
Aman - përdoret si shprehje e lutjes për të kërkuar falje,mëshirë.
Amanet - gjë që i lëmë dikujtë për t’u kujdesur.
Aksham - mbrëmje, muzg.
Arbain - dimës, acar.
Asqer - ushtar.
Ashiqare - në mënyrë të qart, sheshazi.
Ashik - dashnor.
Ashk - pasion
Azraili - engjell që t’a merr shpirtin.
Avulli - murë që rrethon oborrin.
B
Baft - fat
Bajrak - flamur
Bash - pikrisht, tamam.
Beden - ledhe kështielle, pyrg.
Begenis - pranim, pëlqim.
Bejtë - vjershë që thurret nga një poet popullor.
Bela - hall, ngatërresë, sherr.
Bezdi - merzi.
Bezistan - shesh në Elbasan.
Bilur - në këngë e ka kuptimin shumë i pastër, i bardhë.
Brandavek - veshje e sipërme prej pambuku për burra e gra.
Budall - i drejtë, i sinqert, i pa djallëzuar.
Burbuqe - lule që nuk ka çelur ende, gonxhe.

< 36
faqe
- 37 -

38 >